Psihološko svetovanje

Kaj je psihološko svetovanje?

V izvornem pomenu se beseda svetovanje nanaša na dajanje nasvetov in napotkov, vendar pa gre pri psihološkem svetovanju za nekaj drugega. Svetovanje je namreč oblika pomoči, ki ne temelji na dajanju nasvetov, ampak podpira človeka v iskanju lastnih rešitev.

Kadar bo klient npr. vprašal svetovalca, ali naj zamenja službo, zapusti partnerja in podobno, ga bo svetovalec poskušal usmerjati v raziskovanje lastnih možnosti in ovir, kar bo klientu nazadnje pomagalo pri tem, da bo bolje razumel svoj položaj in se lažje odločil.

Svetovanje je torej nedirektivna oblika pomoči, ki temelji na podpori človekovih lastnih zmogljivosti za odločanje.

Večina ljudi je že izkusila situacije, ko jim je v težavah pomagal pogovor s prijateljem ali bližnjim in jim olajšal psihično stisko ter vodil do sprememb v reševanju težave. Profesionalno psihološko svetovanje ima s tovrstnimi izkušnjami in neformalnimi oblikami pomoči mnogo skupnega, od njih pa se razlikuje po tem, da je psihološko svetovanje znanstveno utemeljena disciplina, ki temelji na specifičnih teorijah, metodah in tehnikah.

Pri obravnavi psihičnih težav klienta svetovalec uporablja posebne svetovalne metode z namenom, da bi izboljšal klientovo psihično stanje, notranje doživljanje, samopodobo, vedenje in mu pomagal k pozitivnemu osebnostnemu razvoju ter izboljšanju kakovosti življenja. V svetovalnem procesu lahko posameznik osvoji veščine, ki mu bodo olajšale spoprijemanje z različnimi življenjskimi situacijami in težavami.

Kako poteka psihološko svetovanje?

Psihološko svetovanje poteka tako, da v začetku obravnave strokovnjak in klient jasno opredelita klientovo težavo in si skupaj postavita cilje, ki jih želita s svetovanjem doseči. Klient skozi pogovor razkriva svoje misli in občutke, ki so vezani na težavo, ter se tako aktivno ukvarja s samim seboj in svojimi težavami. Svetovalec ga pri tem različno podpira pri razmišljanju o sebi in o raziskovanju težave. Tako se lahko klient razbremeni čustvene stiske in pridobi tudi nova spoznanja o svojem delovanju in težavi, ki jo želi rešiti.

Pri kakšnih težavah lahko pomaga psihološko svetovanje?

Psihološko svetovanje se uporablja kot pomoč pri reševanju človekovih vsakodnevnih težav, težavah s sprejemanjem pomembnih življenjskih odločitev, obvladovanju prehodnih in zmernih depresivno-anksioznih motenj ter pri premagovanju psiholoških ovir za normalno in zadovoljno funkcioniranje v življenju.

Koliko svetovalnih srečanj je potrebnih?

Pri psihološkem svetovanju se osredotočamo predvsem na specifične vsebine in težave, za kar je navadno potrebnih eno ali nekaj srečanj.

Psihološko svetovanje je oblika pomoči, ki ne temelji na dajanju nasvetov, ampak podpira človeka v iskanju lastnih rešitev.

Imate vprašanje? Pošljite sporočilo: