Psihološko testiranje

Rezultati psihološkega testiranja so veljaven, zanesljiv in objektiven kazalnik posameznikovega umskega in osebnostnega potenciala.

S psihološkim testiranjem spoznavamo posameznikove lastnosti ter odkrivamo njihova močna in šibka področja, kar je dobra podlaga za:

 • odločanje v selekcijskih postopkih,
 • načrtovanje kariere,
 • načrtovanje in pospešitev procesa coachinga,
 • sestavljanje učinkovitih timov,
 • boljše poznavanje sodelavcev in oceno, kakšen način vodenja, komunikacije, motiviranja in nagrajevanja je najprimernejši,
 • odločanje o kariernih poteh ali izbiro študija.

S psihološkim testiranjem lahko bolje spoznamo tudi sebe in si s tem omogočimo boljše upravljanje lastnega življenja ter osebnega in kariernega razvoja.

Na podlagi rezultatov psihološkega testiranja lahko razmeroma zanesljivo napovemo in opišemo vedenje posameznika v različnih življenjskih in delovnih situacijah.

Kaj lahko merimo?

S psihodiagnostičnimi sredstvi lahko merimo:

 • kognitivne sposobnosti (IQ) in intelektualni potencial, ki posamezniku omogoča uspešnost na določenem področju dela,
 • osebnostne lastnosti, ki določajo delovanje posameznika in pomembno vplivajo na njegovo uspešnost ali neuspešnost na določenem področju,
 • čustvovanje,
 • vrednote,
 • poklicne interese, karierna sidra,
 • motivatorje,
 • storilnost, koncentracijo, natančnost, vztrajnost,
 • timske vloge, ki jih bodo posamezniki prevzeli v timu,
 • in drugo.

Testiranja za posameznike in za organizacije

Testiranja izvajamo za posameznike in za organizacije. Rezultati nam pomagajo pri:

 • oceni primernosti posameznika za določeno delovno mesto,
 • oceni posameznikovih potencialov in kompetenc za napredovanje ali za druge namene,
 • določanju ključnih področij osebnega razvoja,
 • izboru študija ali karierne poti.

Na podlagi vaših potreb oblikujemo optimalen nabor testov, ki nam pomaga posameznika oceniti. Rezultati testiranja in poglobljenega intervjuja s posameznikom so podlaga za izdelavo psihološke ocene posameznika. Psihološko mnenje, ki ga oblikujemo na podlagi vseh zbranih informacij je zanesljivo vodilo za boljše odločanje na področjih, za katera je bila izdelana psihološka ocena posameznika.

S psihološkim mnenjem dobite tudi napotke za učinkovito vodenje, komunikacijo, nagrajevanje in motivacijo posameznika.

Izvedba testiranja

Testiranje lahko izvajamo posamezno ali skupinsko, pri naročniku ali na drugi izbrani lokaciji. Trajanje testiranja je odvisno od števila uporabljenih psiholoških testov, običajno pa traja od 1 – 3 ur, poglobljeni intervju s posameznikom v ta čas ni vštet.

Uporabljamo profesionalne psihološke teste, domače (Center za psihodiagnostična sredstva) in tuje, ki ustrezajo strogim merilom zanesljivosti, veljavnosti in objektivnosti.

Izjava o zaupnosti in varovanju podatkov

Delujemo skladno s psihološkim etičnim kodeksom. S podatki in pridobljenimi informacijami ravnamo strogo zaupno in jih brez predhodnega dovoljenja testirane osebe ne posredujemo tretji osebi.

S psihološkim mnenjem dobite napotke za učinkovito vodenje, komunikacijo, nagrajevanje in motivacijo posameznika.

Imate vprašanje? Pošljite sporočilo: