Psihološko testiranje

Mojca Brezavšček je za družbo, za katero trenutno delam, opravljala psihološka testiranja in selekcijo kadrov. Na željo delodajalca sem se testiranja udeležil tudi sam. Z veliko mero nezaupanja, saj mi je >šarjenje< po meni tuje.

Mojca je hitro prebila led in mi podrobno razložila za kaj gre, kakšne teste bom reševal in kaj se s posameznim testom ugotavlja. Testiranje je potekalo v sproščenem vzdušju. Po opravljenem testiranju je z mano opravila poglobljen razgovor, čez nekaj dni pa mi je predstavila rezultate testiranja in pisno poročilo, ki ga je pripravila za delodajalca. Poročilo je pokazalo moje prednosti in tudi slabosti oziroma področja, ne katerih se moram razvijati. Tudi na podlagi opravljenega testiranja in pripravljenega poročila, sem pri delodajalcu napredoval na boljše in odgovornejše delovno mesto, ki bolj ustreza mojemu profilu.

Opravljeno testiranje, poročilo in interpretacija mi bodo tudi v prihodnje opora pri odločanju o karierni poti. Glede na to, kaj sem na podlagi psihološkega testiranja spoznal o sebi, prepoznavam vrednost te izkušnje in bi se zanj odločil tudi sam. Že sedaj vem, da bom svoje otroke, ko bodo dosegli polnoletnost, poslal k Mojci na testiranje, saj verjamem, da jim bo to omogočilo lažjo odločitev glede nadaljnjega šolanja in usmeritev v življenju.

Denis, vodja prodaje, 40 let

Imate vprašanje? Pošljite sporočilo: